Donationer

På denne sider kan du få et kronologisk overblik over alle bidrag og donationer.

Vi vil løbende opdatere med oplysninger om afsluttede større projekter.

Vi har desværre ikke mulighed for at takke alle vore sponsorer ved navn på vores hjemmesiden, men vi sætter stor pris på alle de mennesker og virksomheder, som indtil videre har ydet bidrag, og som forhåbentlig vil bidrage i fremtiden.

Fra 1. oktober 2018 til 30. september 2019

 

Tekst  Fokusrapport Fokusmål Kr.
Addis Ababa     500,00
Solvatten     9.054,70
Reden international     12.000,00
WoMena     13.000,00
Hjælp til en kvinde  SIE-14832   12.600,00
Danmarks Indsamling     2.000,00
Addis Ababa     15.00,00
Red Barnets Familie Klub  SIE-14833   10.000,00
WoMena -Regions  Projekt     5.000,00
Stormly, Esbjerg  SIE-14834  2 9.000,00
Julemærkehjemmet  SIE-14836  4 15.000,00
Moving The World     2.000,00
Paraplyen     6.000,00
Uddannelseshjælp til ung kvinde     9.000,00
Ialt       120.154,70