Aktiviteter

Vardeklubben gennemfører mange forskellige aktiviteter med hvert sit formål.

Nogle aktiviteter gennemføres med henblik på at skaffe penge, så vi har mulighed for at støtte projekter, som falder inden for kategorien: At styrke kvinder og børn både økonomisk, uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt og støtte deres menneskerettigheder generelt.

Foredrag arrangeres dels for vores egen bevidstgørelse omkring de mange aspekter, der er omkring vore projekter samt i samfundet i ind- og udland.

Virksomhedsbesøg arrangeres ligeledes for at klubbens medlemmer herved får en mere nuanceret forståelse af forskellige erhverv og disses udfordringer.

På både igangværende og nye projekter gør klubben sig overvejelser om dette eller hint formål falder inden for klubbens formål, før vi går i gang.

 Soroptimist International har seks fokusområder:

  • Menneskerettigheder/kvinders status

  • Uddannelse

  • Økonomisk og social udvikling

  • Sundhed

  • Miljø

  • International tolerance og forståelse

 Nogle projekter løber over længere perioder, mens andre afsluttes relativt hurtigt.